• Zaštita privatnosti

    Zaštita privatnosti

    Radio sokolica poštuje privatnost svojih korisnika i posetioca portala. Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o korisniku, Sokolica.net neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećem licu, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju kršenja pravila Sokolice. Korisnici procesom registracije daju saglasnost da ih Sokolica obaveštava o novostima i akcijama. Ukoliko to korisnici ne žele, mogu naglasiti na adresi soko@sokolica.net